ημερομηνία γέννησης
οι φωτοφραφίες σας

"Η "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε" δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα σας και τον ιδιοτικό βίο σας, σύμφωνα με το Κοινοτικό και Ελληνικό Δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι φωτογραφίες σας και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε, θα τυχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την άδειά σας.

Τα αρχεία σας μετά την επιλογή των προσώπων που τελικά θα επιλεγούν για να συνεργαστούν μαζί μα, θα καταστραφούν.

please wait
Logo Admiral Are you the next model?